İk Danışmanlık Hi̇zmetleri̇

  • Terfi/Atama Değerlendirme (Assesment) Hizmetleri
  • Ücret Yönetimi Danışmanlığı (Sektörel ücret araştırmaları, ücret kıyaslama)
  • Performans Yönetimi
  • Bordrolama Hizmeti
  • İşyeri İklimi ve Çalışan Memnuniyeti Ölçme Hizmeti