Faali̇yet Alanlarımız

İSTİHDAM (RECRUITMENT)

 • Yönetici Arama (Executive Search)
 • Nitelikli Uzman Seçme ve Yerleştirme (Personnel Search & Selection)
 • Grup Personel Seçme ve Yerleştirme (Group Personnel Search & Selection)
 • İşten çıkarılan personeli işe yerleştirme (Outplacament)

 • İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

  • Terfi/Atama Değerlendirme (Assesment) Hizmetleri
  • Ücret Yönetimi Danışmanlığı (Sektörel ücret araştırmaları, ücret kıyaslama)
  • Performans Yönetimi
  • Bordrolama Hizmeti
  • İşyeri İklimi ve Çalışan Memnuniyeti Ölçme Hizmeti

 • EĞİTİM HİZMETLERİ

  • Etkileşim - İletişim ve Farkındalık
  • Problem çözmede yaratıcılık
  • Birlikte daha güçlü bir takım yaratma
  • Kurum içi değişime karşı uyum
  • Müşteriyi anlama ve empatik ilişki geliştirme
  • Yönetimde insan ilişkileri
  • Stres Yönetimi
  • Firmaya özel tasarlamış içerikte eğitimler