Çalışma Standartlarımız

  • Şirketimize başvuran tüm adaylar olumlu ya da olumsuz olarak cevaplandırılır.
  • Müşteri firmamıza önerdiğimiz her aday ile öncelikle Ethic HR Danışmanları yetkinliklere dayalı mülakat gerçekleştirir.
  • İstihdam ve Kariyer Planlama hizmetlerimizde, dünya standartlarında geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış, Türk kültürüne uygunluk çalışmaları tamamlanan Psikometrik Testler ve Kariyer Yetkinlik Envanterleri kullanılır.
  • Ethic HR Danışmanı tarafından yetkinlik bazlı gerçekleştirilen, mülakat değerlendirmelerini içeren kapsamlı “Aday Profil Raporu”  ilgili yöneticiye sunulur.
  • Müşteri firma tarafından uygun bulunan adaylar ile Aday - Firma görüşmeleri  ETHIC HR tarafından organize edilir.
  • Müşteri tarafından olumlu değerlendirilen adayların “Referans Araştırması” yapılır ve raporlanır.