Assesment/Değerlendi̇rme

  • Terfi/Atama öncesi değerlendirme
  • Yetkinlik değerlendirme ve ölçme
  • Kişilik envanter testleri, psikometrik değerlendirme testleri